06-10-10

Wip wap wolletje...

Marleen - Oktober 2010.jpg
Wip wap wolletje,
spring naar je holletje.
Wip wap wil,
sta nu stil.

Dibbe dabbe dei,
dibbe dabbe dei,
spring op je voetjes allebei.
Dibbe dabbe dei,
dibbe dabbe dei,
spring op je voetjes allebei
Marleen - Oktober 2010 006.jpg

Spring op je voetjes allebei...
Marleen - Oktober 2010 005.jpg

Wij zijn de konijntjes...
Marleen - Oktober 2010 002.jpg
en springen naar het konijnenholletje...
Marleen - Oktober 2010 001.jpg                                                                            juf. Marleen                                                              
16:44 | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.